Druiven informatie

Menu Kruisbessen Proeftuin Website

 

 

© Kruisbessen Proeftuin


  Druiven kweken - rassenkeuze - snoeien  
     
Standplaats Druiven hebben geen specifieke voorkeur voor een bepaald bodemtype als het maar niet te nat is. Een zonnige standplaats is wenselijk, maar ook halfschaduw voldoet nog.
     
Wanneer planten? Bij voorkeur in de herfst (vanaf midden november), zodat de planten nog voor de erge kou nieuwe wortels kunnen vormen. Planten met blote wortel kunnen met succes geplant worden tot einde maart.  
     
Hoe planten? Een voldoende ruim plantgat voorzien. Eventueel wat verteerde compost of bodemverbeteraar toevoegen. De plantafstand is afhankelijk van de gekozen kweekmethode. Druiven kunnen eventueel ook in pot worden gehouden mits de nodige zorg. Figuur planten druif 
     
Plantafstanden Als haag: - volgens Guyotsnoei 1,25 m (dradenstelsel tot zowat 2 meter nodig) - aan paal (2m-2,5m hoog): 1 m Tegen een muur: 1,25 m (voor Guyot methode), als vaste staander: 1,25 meter per vaste staander (dus bij U-vorm :2,50 m...)
     
  Rassen kiezen  
Raskeuze Eens je een idee hebt hoe je de druiven wil gaan kweken, dan moet je enkel nog de gepaste rassen selecteren.
Hieronder geven we enkele aanbevelingen van goede resistente rassen. Wij bij de Kruisbessen 'Proef'tuin opteren enkel voor van nature goed tot perfect resistente rassen. Dus klassiek aangeboden druiven zoals Witte van der Laan, Franketahl enzoverder zal je bij ons niet vinden vanwege de beperkte natuurlijke ziekteresistentie van die rassen. Deze rassen kan je enkel met zekerheid kweken onder ideale omstandigheden of mits je schimmelwerende producten inzet. Dit laatste willen wij absoluut vermijden.
De specifieke rasinformatie kan je terugvinden via onze catalogus. Immers je hebt rassen die al in augustus rijpen, terwijl andere rassen pas begin oktober rijp worden.
Wil je de druiven graag eens zien (en proeven?) dan neem je best contact met ons op om eens langs te komen in september.
Hieronder geven we je een beperkte selectie aan rassen uit onze collectie. We hebben een veel groter assortiment in onze tuin staan, en er komen steeds rassen bij...
druif Katharina
Witte druiven voor buiten Volgende rassen komen in aanmerking:  Calastra; Evita; Franziska; Frumuosa alba; Hecker; Hera; Lakemont; Millennium; Primus; Romulus; Solaris; Sophie of Verdelet druif sophie
Blauwe druiven voor buiten Volgende rassen komen in aanmerking: Garant; Kodrianka; (Koninklijke) Esther; Muscat Bleu; Nero, Luis; Osella; Venus, Rosina of Zilga druif muscat bleu
Rode/roze druiven voor buiten Volgende rassen komen in aanmerking:  Anja; Bellarossa; Heike; Isabelle; Lidi; Rosetta ; Solara; Souvenir of Vanessa druif anja
Kas/serre druiven  Volgende rassen komen specifiek in aanmerking:  Angela; Centennial Seedles (w); Fantasy(bl), Fiona (w); Georg (bl); Katharina (R); Luis (R); Lakemont(w); Phillipp (bl); Rhea(R), Venus, Kodrianka, Souvenier of Theresa druif centennial seedless
Pitloze druiven voor buiten: Anja, Lakemont, Heike; Hera; Luis, Millennium; Romulus  
voor de kas/serre: Centennial seedless, Fantasy en Romulus of Lakemont,  
druif lakemont
Druiven met muskaatsmaak Volgende rassen komen in aanmerking:  Arkadia: Arolanka, Frumuosa alba; Evita; Garant; Muscat Bleu, Nero, Kodrianka, Palatina en Piroska; muskaatdruif Poloskei muskately
Druiven met bijzondere vorm Volgende rassen hebben een wat aparte vorm: Phillipp; Original en Souvenir. druif met bijzondere vorm Souvenir
     
  Planten van een druif  
Druivenstok planten . .
     
  Opkweek en snoei  
Opkweek en snoei: Er zijn principieel slechts twee grote teeltmethodes gerelateerd aan een specifieke snoeimethode, met name de "Guyot methode" en "kassnoei" (ook gebruikt aan paal bijvoorbeeld).
We gaan daar hieronder verder op in waarbij we zowel informatie geven voor zomer- en wintersnoei.
Verder geven we enkele raadgevingen om met succes druiven te telen tegen een muur/draad of op een pergola. Natuurlijk schenken we ook aandacht aan de potcultuur.
Daarnaast bestaan nog vele andere mogelijkheden om druiven te telen, maar hiervoor verwijzen we graag naar gespecialiseerde literatuur. Natuurlijk willen we graag meedenken als je ons hierover contacteert.
Wil je een en ander in levende lijve zien dan ben je steeds in onze toontuin welkom of kan je een snoeidemo in onze tuin bijwonen (zie hiervoor de activiteitenkalender)

We gaan apart in op het 'dieven' van de okselscheuten.
 
     
Guyot methode     
Guyot snoei (1): Hierbij wordt elke winter de plant verjongd, waarbij een (enkele Guyot) of twee (dubbele Guyot) worden bewaard. Ze worden daartoe vroeg in de winter op de gewenste lengte teruggesnoeid. De takken die de voorgaande jaren hebben gedragen worden weggesnoeid Vorming Guyot 
Guyot snoei (2) Vanaf de derde winter dient men dus de oude takken weg te nemen, en de basis te leggen voor de nieuwe takken die de daaropvolgende zomer zullen uitgroeien uit de 2-3 gespaarde knoppen op een goed geplaatste centrale tak (3-4 knoppen bij een dubbele guyot).
De tak die in de winter op lengte werd gesnoeid wordt in de lente (voor de knoppen echt uitlopen) verder naar beneden gebogen en uitgebonden
Gyotsnoei - winter
+ en - Guyotsnoei  +: Guyot vergt relatief weinig werk naar onderhoud toe. In de zomer wat opbinden en te lange takken inkorten. In de winter kan men met enkele snoeibewegingen een ganse plant snoeien.
- : men gebruikt slechts een beperkt aantal takken en krijgt dus ook minder nieuwe scheuten die druiven kunnen vormen in vergelijking met paalteelt. Opbrengst in kg ligt gemiddeld beduidend lager dan bij paalteelt.
 
     
Teelt aan palen:     
Paalteelt (1) De eerste zomer laat je de plant gewoon uitgroeien. De zjscheutendie ontstaan knip je terug tot enkele bladeren. Wordt de plant te lang, dan top je ze terug als de paalhoogte is bereikt.
In de winter knip je ze terug tot enkele knoppen (tenzij je een plant in pot hebt gekocht, dan is dat al gebeurd en kan je de plant tot zowat 30-40 cm lengte snoeien. De korte zijtakken knip je terug tot n duidelijk zichtbare knop.
druiven aan paal
Paalteelt (2) De volgende zomer ga je de nieuwe verlengenis weer behandelen zoals het voorgaande jaar. De takken die uit de gespaarde knoppen groeien knip je in nadat het zevende blad zich heeft gevormd. Het is goed mogelijk dat er zich tevens al een tros ontwikkeld. Daar het bij ons om gente druiven gaat mag je deze laten ontwikkelen.
 In de winter knip je de verlengenis weer terug tot 30 40 cm van de nieuwe groei. De zijtakken op deze nieuwe scheut knip je terug tot 1 zichtbare knop. Ook de sterker ontwikkelde zijtakken knip je terug tot 2 zichtbare knoppen (niet drie zoals op de tekening).
druiven aan paal verdere verzorgingl
+ en - paalteelt +: door vele nieuwe takken die in alle richtingen kunnen groeien, heeft men beduidend meer trossen en dus ook opbrengst van n plant
-: men moet veel meer takken terugsnoeien zowel in de zomer als in de winter. Vergt ook een rigoureuze uitdunning van de aangehouden takken tijdens de zomer om de beste trossen voldoende te laten ontwikkelen
 
     
Muurteelt:    
Muurteelt (1) Er wordt best een steunsysteem ('dradenstelsel') voorzien. De eerste zomer laat men de jonge druivelaar uitgroeien, waarbij de zijscheuten op de stam tot net boven de onderste draad op 3 bladeren worden geknipt.
De eerste winter worden de ingekorte zijscheuten op de stam weggesnoeid. Vervolgens worden de twee best geplaatste zijtakken horizontaal aan de draad gebonden en teruggeknipt tot zowat 50 cm elk. De topscheut wordt net boven de volgende draad teruggesnoeid.
druif langs muur of draad 1
Muurteelt (2) De tweede zomer worden de scheuten die ontstaan op de zijscheuten vertikaal opgebonden en op zowat 7 bladeren ingeknipt. Men mag hieraan al een tros laten zitten. De topscheut behandelt men zoals de jonge plant de eerste zomer.
In de winter snoeit men de verticale zijtakken op 1 of 2 zichtbare knoppen. De nieuwe groei behandelt men zoals beschreven voor de eerste winter.
Men gaat zo verder tot de gewenste hoogte is bereikt.
druif langs muur of draad 2
     
Pergola    
Pergola(1) Na het aanplanten, leidt men de centrale tak naar boven. Zijtakken worden op 2 3 bladeren gesnoeid tijdens de zomer. In de winter wordt gans de plant ingekort als de stengel onvoldoende dik is (potlood of meer). Als de dikte afdoende is worden de zijtakjes weggeknipt tot aan de pergola. Ter hoogte van de pergola wordt de druif op 3 knoppen boven de pergola afgesnoeid. druif aan pergola
Pergola (2) Tijdens de zomer worden n enkele of twee-drie zijtakken over de leggers/draden geleid. De zijtakken worden op 3 5 bladeren geknipt. In de daaropvolgende winter wordt de verlengenis eventueel teruggeknipt tot 80 cm 1 meter. De zijtakken worden op 2 zichtbare knoppen gesnoeid. De volgende zomer zal de pergola dan al grotendeels met een dicht bladerdak zijn bedekt. Eventueel te lange scheuten worden ingeknipt. In de winter worden alle zijtakken tot op 2 knoppen teruggesnoeid.... druif op pergola
     
Potteelt Teelt in potten is redelijk eenvoudig. Wel moet men er rekening mee houden dat men een redelijk grote (wintervaste) pot nodig heeft (50 liter of meer) en men tijdens het groeiseizoen voldoende water en voedingstoffen moet geven.
Eerst brengen we een drainerende laag aan in de pot (kleikorrels of potscherven). Hierop kan men eventueel een geotextiel leggen. Dan vult men de pot met een goede vezelrijke potgrond (of 3/5 standaard potgrond gemengd met 1/5 zand en 1/5 gecomposteerde dennenschors). Voorzie een steun voor de plant.
Op de Kruisbessen Proeftuin hebben we een druif van ruim 35 jaar in pot en deze doet het nog steeds voortreffelijk. Wel hebben we de hoogte beperkt tot zowat 1,20 meterl. Jaarlijks kunnen we zo toch tussen de 10 15 trossen van deze druivelaar oogsten.
Tijdens de zomer (tot medio augustus) krijgt de plant wekelijks een beetje (bio) meststof mee met het gietwater en wordt hij ook gesnoeid wanneer nodig (zie paalcultuur).
Om de drie jaar verpotten we de plant in de lente, waarbij we een aantal wortels inkorten, en het onderste deel van de potgrond vervangen en natuurlijk ook het grondniveau rond de wortelkluit terug aanvullen.
druif in pot
     
Dieven Met dieven bedoelen we het weghalen van de okselscheuten in de winter.
Ook hier bestaan heel wat verschillende gebruiken. Wij op de Kruisbessen 'Proef'tuin passen het dieven als volgt toe:
nadat de nieuwe zijscheuten op 7 bladeren is teruggeknipt, beginnen meestal de okselscheuten aan de voet van de bladstelen uit te lopen. Als je dit in een jong stadium van deze scheut doet, dan kan je deze zeer gemakkelijk met de hand uitbreken. Zo verwijderen we alle zijscheuten behalve deze van het laatste blad (aan de top van de zijscheut). Deze knippen we terug tot op n blad. Als deze op zijn beurt een okselscheut vormt dan knippen we ook deze in tot op n blad.
Deze methode vergt iets meer werk, maar maakt dat de plant constant een aantal nieuwe bladeren vormt zodat er meer fotosynthese kan plaatsvinden en dus ook meer suikers voor de druiven worden aangemaakt. Tevens is dit bij bepaalde rassen die vroeg een deel van hun blad afstoten, een bescherming tegen zonnebrand (druiven barsten open doordat de felle late zomzerzon hun huid heeft geschroeid).
druiven dief;
Kruisbessen 'Proef'tuin, Bauwerwaan 62, 9930 Zomergem, mail@proeftuin.eu