Copyright

Menu Kruisbessen Proeftuin Website


Verantwoordelijkheid
De Kruisbessen ‘Proef’tuin streeft naar zo correct mogelijke informatie verstrekking maar kan nooit de juistheid van de weergegeven informatie garanderen. Voor informatie die via de website aan de lezer wordt verstrekt kan de Kruisbessen ‘Proef’tuin op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

Copyright
Tenzij anders vermeld zijn de teksten en de gegevens op deze site het eigendom van CGMG bvba (Kruisbessen ‘Proef’tuin). Tenzij anders vermeld zijn de rechten niet beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen.
Voor niet-commercieel gebruik mogen korte delen van teksten en gegevens worden gereproduceerd mits bronvermelding zoals: Bron: Kruisbessen ‘Proef’tuin – www.proeftuin.eu”
Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren, moeten het volgende vermelden: "de vertaling is niet door de auteur van de tekst gemaakt" en de bron.
Bij gebruik voor onderzoeksdoeleinden wordt de auteur gevraagd om de resultaten van de studie die op basis van de beschikbare informatie op deze site werd uitgevoerd, aan de Kruisbessen ‘Proeftuin te bezorgen.


Voorwaarden voor hergebruik
Elk gebruik voor commerciële doeleinden moet vooraf worden gevraagd aan de Kruisbessen ‘Proef’tuin. De toelating tot overname moet schriftelijk worden aangevraagd.
Ondanks de toelating, houdt de aanvrager er zich aan om de resultaten van dit gebruik van de ter beschikking gestelde informatie/materialen aan de Kruisbssen ‘Proef’tuin te bezorgen.

Hyperlinks
Er mogen zonder voorafgaande toestemming hyperlinks naar de site worden gelegd. De pagina’s van deze site mogen echter niet in de pagina’s van een andere site worden opgenomen.

De links op de website worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
De Kruisbessen 'Proef'tuin aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.