Blauwe bessen telen

Menu Kruisbessen Proeftuin Website

 

 

© Kruisbessen Proeftuin


  Blauwe bessen telen - rassenkeuze - snoeien  
     
Standplaats Blauwe bessen hebben een duidelijke voorkeur voor een uitgesproken goed doorlatende bodem die toch vochthoudend is en veel organisch materiaal bevat. Liefst is ook de zuurtegraad van de bodem niet hoog (<6). Een zonnige standplaats is wenselijk, maar ook halfschaduw voldoet nog.
     
Wanneer planten? Bij voorkeur in de herfst (vanaf midden november), maar dit is minder kritisch daar de struiken bijna alrijd in containers worden aangeboden en men bij droog weer toch water zal moeten bijgeven (althans de eerste jaren).  
     
Hoe planten? Een goede voorbereiding is wenselijk, waarbij men bijvoorbeeld gecomposteerde houtschors (dennenschors heeft hier de voorkeur op loofhout, hoewel eikenschors en andere traag verwerende schors ook goed kan worden gebruikt) mee verwerkt. Ook aangekochte 'bos'grond is een goede optie. Eventueel kan men ook rijpe compost met voldoende houtmateriaal in gebruiken. In uiterste geval kan men zijn toevlucht nemen tot turf, maar deze toevoeging zal extra opvolging vereisen bij de teelt en is voor de hobbytuinder minder aan te bevelen.
Een bodembedekking met gecomposteerde houtschors of dennennaalden is aanbevolen. Eventueel kan je ook ruwe (maar rijpe) compost of gewoon hakselhout gebruiken.
Het is erg belangrijk dat je de planten steeds van voldoende VOCHT voorziet, dus gieten of irrigeren zal zeker een noodzakelijk zijn wil je schitterende bessen telen.
Bemesting mag enkel met organische meststoffen, daar ze zeer gevoelig zijn voor wortelbrand en de planten zijn kalkmijdend (dus bij voorkeur ook regenwater gebruiken om te gieten).
 

Bodem: bij voorkeur plant je blauwe bessen op een goed doorlatende vochthoudende bodem die voldoende organisch materiaal bevat en liefst ook een lage pH heeft. Dit laatste omdat de planten kalkmijdend zijn.
Op zwaardere en natte bodems, zal je de planten liefst verhoogd aanplanten, waarbij je de bodem vermengd met veel organisch materiaal. Let wel, door verhoogd te planten kunnen de planten snel te maken krijgen met watertekort.
Op deze wijze kan je overal met succes blauwe bessen telen, en als je het niet ziet zitten om de planten in een verhoogde berm te kweken, dan kan je nog steeds je toevlucht nemen tot potcultuur.
 
     
Plantafstanden De plantafstand is afhankelijk van het type blauwe bessen. Laagblijvende rassen (groeien tot 80 100 cm) kunnen op 60 80 cm worden geplant. Hogere rassen (de meest aangeplante worden 1,5 m hoog of meer) worden op 80 cm 1,2 m geplant. Rijafstand is best 2,5 meter. Ze kunnen ook zeer goed in potten worden gekweekt.
     
  Rassen kiezen  
Raskeuze Eens je de bodem hebt voorbereid, dan is het nog zaak van de gepaste rassen te kiezen.
Hieronder geven we enkele aanbevelingen aan goede rassen. Wij bij de Kruisbessen 'Proef'tuin opteren enkel voor van nature goed ziektebestendige rassen, waarbij smaak van de bessen en productiezekerheid belangrijke criteria zijn.
De specifieke rasinformatie kan je terugvinden via onze catalogus. Immers je hebt rassen die al in juli rijpen, terwijl andere rassen pas tweede helft augustus - september plukklaar zijn.
Wil je de blauwe bessen graag eens zien (en proeven?) dan neem je best contact met ons op om eens langs te komen.
Hieronder geven we je een beperkte selectie aan rassen uit onze collectie. We hebben een veel groter assortiment in onze tuin staan, en er komen nog steeds rassen bij...
Je zal merken dat we niet steeds de superdikke rassen als "eerste" keuze plaatsen, vaak omdat ofwel de smaak ofwel de moeilijkheidsgraad wat hoger ligt om steeds een goed resultaat te bekomen, maar als ze alle goede kenmerken combineren, dan kiezen we natuurlijk oook voor de dikste rassen...
Blauwe besssen (voor goed doorlatende tuingrond) Volgende rassen komen in aanmerking:   Bluegold, Bluejay, Brigiita Blue, Chandler, Darrow, Denise Blue, Draper, Duke, Elisabeth, Elliott, Hardy Blue, Legacy, Liberty, Misty, Noprthcountry, Northland, Northblue, Northsky, Nui, O'neal, Ozark Blue, Patriot, Petite, Poppins, Reka, Spartan, Star, Sunshine Blue en Toro. blauwe bes Toro
Blauwe bessen (geschikt voor zwaardere bodems) Volgende rassen komen in aanmerking: Blue Jay, Brigitta Blue, Darriw, Denise Blue, Elisabeth, Elliott, Goldtraube 71, Jersey, Northland, Patriot, Poppins, Spartan en Sunshine Blue blauwe bes Reka
Blauwe bessen (laagblijvend)  Volgende rassen komen specifiek in aanmerking:  Northcountry, Northblue, Northcountry en Petite (groeien tot 80 cm); Northland (groeit tot 120 cm) Blauwe bes Petite
Blauwe bessen (voor pot) kleine rassen: Northcountry, Northblue, Northcountry en Petite (groeien tot 80 cm); Northland (groeit tot 120 cm)  alle andere grote rassen mits voldoende grote pot Blauwe bes Northcountry
Blauwe bessen (wintergroen) Volgende rassen komen in aamerking:   Sunshine Blue en Star; (let wel bij strenge vorst zullen ze ook (een deel) van hun bladeren laten vallen Blauwe bes Sunshine Blue
Rijpingstabel hier tref je ee, overizchtslijst met gemiddelde pluktijdstippen per ras uit onze collectie Rijpingstabel
     
  Opkweek en snoei  
Opkweek en snoei: Bij een jonge plant is amper snoei nodig. Eventueel kunnen de lage takjes onderaan worden weggenomen. Bij nieuwe groeischeuten is het zaak deze tijdens het groeiseizoen tijdig in te knippen (toppen) zodat ze zijtakken produceren waarop andien dan de blauwe bessen zullen komen. Bij niet toppen van deze takken zullen ze voor een groot deel kaal blijven en enkel aan de top zijtakjes porduceren.

Eens de plant drie-vijf jaar oud wordt, ontstaan er geleidelijk steeds meer kleine zijtakjes waarvan de uiteinden droog zijn. Doel is om geleidelijk aan deze oude zijtakken te vervangen door nieuwe jonge scheuten, omdat deze laatste de grootste vruchten dragen. Dus we gaan enerzijds door met jonge groeischeuten in te toppen, maar dan geven we ze in de winter ook de ruimte door een deel van de oude (zij)takken weg te snoeien zodat ze voldoende licht krijgen. In feite gaat het hier dus om een vervangingssnoei van het vruchtdragend hout.
Daarnaast bestaan nog vele andere mogelijkheden om druiven te telen, maar hiervoor verwijzen we graag naar gespecialiseerde literatuur. Natuurlijk willen we graag meedenken als je ons hierover contacteert.
Wil je een en ander in levende lijve zien dan ben je steeds in onze toontuin welkom of kan je een snoeidemo in onze tuin bijwonen (zie hiervoor de activiteitenkalender)

Snoei jonge Blauwe bes - winter
     
Volle grond     
     
Op bermen (2) Vanaf de derde winter diet men dus de oude takken weg te nemen, en de basis te leggen voor de nieuwe takken die de daaropvolgende zomer zullen uitgroeien uit de 2-3 gespaarde knoppen op een goed geplaatste centrale tak.
De tak die in de winter op lengte werd gesnoeid wordt in de lente (voor de knoppen echt uitlopen) verder naar beneden gebogen en uitgebonden
Snoei Blauwe bes - winter
     
Potteelt Teelt in potten is redelijk eenvoudig. Wel moet men er rekening mee houden dat men een voldoende grote (wintervaste) pot nodig heeft. 15-20 liter volstaat voor de laagblijvende rassen, 50 liter is een aanrader voor de hoger opgroeiende rassen. Let wel, je kan ze natuurlijk in kleinere potten opstarten en na enkele jaren dan in een grotere pot tottdat zen uiteindelijk in de hier geadviseerde potgrootte terceht komen.
Het is hierbij vooral van belang, net zoals in de volle grond, van tijdig en voldoende water te geven en ook enkele malen per groeiseizoen bij te voeden (rhododendronvoeding, of gewone vloeibare plantenmest voor plantenbakken). De pot wordt best als volgt gevuld: eerst brengen we een drainberebde laag aan in de pot (kleikorrels of potscherven). Hierop kan men eventueel een geotextiel leggen. Dan vult men de pot met een goede vezelrijke potgrond (of 2/5 standaard potgrond gemengd met 1/5 zand en 2/5 gecomposteerde houtschors).
Op de Kruisbessen Proeftuin hebben we een blauwe bes van ruim 30 jaar in pot en deze doet het nog steeds voortreffelijk. eJaarlijks kunnen we zo toch ook een ruime oogst van deze blauwe besn oogsten (als we ze tijdig beschermen tegen de snoeplust van de vogels).

Om de drie jaar verpotten we de plant in de lente, waarbij we zoveel mogelijk grond vervangen rond de wortels en het onderste deel van de potgrond vervangen en natuurlijk ook het grondniveau rond de wortelkluit terug aanvullen.
blauwe bes in pot